rough 发表于 2021-5-31 08:40:56

妈妈马上过60大寿了,在想要摆几桌吗,还是直接给个大红包

妈妈马上过60大寿了,在想要摆几桌吗,还是直接给个大红包?问问她么说不用了,大家怎么做的?

余论迷 发表于 2021-5-31 09:49:36

尊重老人。直接金器红包
页: [1]
查看完整版本: 妈妈马上过60大寿了,在想要摆几桌吗,还是直接给个大红包

宁波市网络警察工作室 宁波市网络警察工作室

浙公网安备 33028102000108号